Anlita en advokat för att få ensam vårdnad i Göteborg

Ensam vårdnad om ett barn är ett stort beslut att ta. Kontakta en advokat i Göteborg för att ta vårdnadstvisten till ett domstolsavgörande för barnets bästa.

Att söka ensam vårdnad om sitt barn är ett stort steg att ta. Det är ofta en lång process innan man kommer dit på grund av problem av diverse slag. Ibland kan man ha separerat och varit ense om att man ska vara vänner och alltid samarbeta. Vad som händer därefter finns det lika många berättelser om som vårdnadstvister.

Bara för att nämna några så finns det en del vårdnadshavare som bestämmer sig för att köra över den andra vårdnadshavaren. En vårdnadshavare svartmålar den andra vårdnadshavaren. Hos en del har kommunikationen kapsejsat helt mellan vårdnadshavarna. Andra gånger så inser man att barnet helt enkelt mår dåligt hos den andra vårdnadshavaren och behöver en stabil vardag.

Ta hjälp av en advokat för ensam vårdnad

Att söka ensam vårdnad innebär inte att den andra vårdnadshavaren aldrig får träffa och umgås med sitt barn. Snarare tvärtom så ska man fortsätta uppmuntra att barn och vårdnadshavare träffas. Ensam vårdnad handlar mer om allt runt omkring. Val av förskola och skola, vaccinationer, bankkonto, passansökan och så vidare.

Som det är i dagens Sverige behöver man vara båda vårdnadshavarna när man ska ansöka om ett pass till barnet. Många gånger så löser man det genom att den andra parten skriver på en fullmakt som är vidimerad. Då räcker det med att en vårdnadshavare går till polisen. Men om man har en pågående infekterad konflikt så kan det vara svårt att få den andra parten att skriva på sådana papper.

Anlita en advokat inom familjerätt

Ju mer man som förälder kan visa att man verkar för barnets bästa desto större chans till en dom som går som man själv önskar. Vill man ha ensam vårdnad i Göteborg är det en god idé att kontakta en bra advokat. Läs på om olika advokater som arbetar inom familjerätt för att hitta den som verkar passa bäst för ändamålet.

Ibland räcker det med rådgivning eller att upprätta ett juridiskt bindande avtal för att få ett lugn i vårdnadstvisten. Andra gånger behöver man dra det inför domstolen och då är det skönt att ha en advokat som kan vara din representant i domstolen. Det är också viktigt att ta reda på vilket arvode advokaten tar.

Rättshjälp när man anlitar en advokat

Ska man anlita en advokat behöver man veta att man kan betala advokaten. Men var lugn, det finns några fler tips på hur man kan få råd. Många gånger kan man söka rättshjälp via sitt försäkringsbolag då det ingår i hemförsäkringen. Har man ont om pengar kan socialen gå in också vid specifika tillfällen och betala en del.

Det sistnämnda behöver man dock ha beslut på i förtid och det är inget som kan komma retroaktivt. Det viktigaste att tänka på oavsett var man hamnar är att man ska göra det för barnets bästa. Barnens rättigheter är viktiga och stor hänsyn tas till dem i en dom.