Bodelning en utmaning

En bodelning kan bli aktuell under olika förhållanden. Det kan handla om separation, skilsmässa och när ena parten dör. För att få veta mer kan man få hjälp.

Vid separation gäller sambolagen. En lag som skiljer sig en hel del från de lagar som gäller vid skilsmässa. Först och främst ska man leva i en relation och inte bara vara rumskamrater. Förutom det ska man ha bott tillsammans, med gemensam ekonomi, och dela vardagssysslor. När det gäller boendet ska det ha införskaffats för att bli en gemensam bostad.

En annan skillnad är att pengar, fastigheter eller exempelvis aktier som står bara i den enas namn inte ska delas. När det kommer till saker finns regler. Det är en bra idé att spara kvitton när man köper saker till hemmet. Då blir det enklare vid bodelning. Kan man inte komma överens finns juridisk hjälp.

Bodelning i äktenskap

Vid äktenskap är bodelning annorlunda. Här räknar man ihop alla tillgångar och skulder som sedan ska delas upp mellan makarna. Det kan vara så att det finns saker som de olika parterna vill ha med sig ur boet. Det kan göras om den andra kompenseras med ett liknande värde. Så det behöver inte vara att allt delas på mitten utan man kan komma överens. Beräkningar görs den dagen man gör äktenskapsskillnaden. Så det går inte att kräva tillgångar som kommer till den andra parten efter det. Det är när det är svårt att komma överens som det kan vara skönt att ha professionell hjälp med bodelningen.